Home Page
 
Брой 3-4/2001
АРХИВ
Материалите са публикувани със съкращения

:: КАМИНА – ПЕЩ

Тук ви предлагаме една изпитана, т.е. многократно строена конструкция на камина, която съчетава в едно обикновена камина с открито огнище и пещ за печене на ястия, оформено в задната част на камината. Пещта се загрява от запаления в камината огън, а за повишаване на температурата
и жарта от огнището може да се избута в нея, като преди поставяне на тавата за печене се издърпва обратно. След това отворът на пещта се затваря с ламаринен капак и огънят може само да се поддържа, за да се осигури необходимата топлина при по-продължителен процес на печене.
Камината е добре оразмерена, така че има много добра тяга и печивото няма да се опуши. Подходящото място за такава камина е в пристройка за гости в двора, в избено помещение, оформено като битова механа, и т.н.
Конструкцията на камината е достатъчно добре пояснена на отпечатаните в приложението към списанието чертежи. Тя е камина, зидана от обикновени плътни керамични тухли с декоративни лица за иззиждане на фугирана зидария, част от която не се измазва. В показания на снимките вариант откритите бетонни повърхнини са облицовани с плочки от естествен камък.
Основата на камината се иззижда от тухли (4), като в нея се оставя отвор за чекмеджето за събиране на пепелта (8) и ниша за дърва, както е на снимките. Върху нея се излива армирана стоманобетонна плоча (2) от огнеупорен бетон, по рецептата, дадена на стр. 18. В предния си край плочата има дебелина 10 cm, а в частта, която оформя пода на пещта – 14 cm. По-масивната част на плочата акумулира повече топлина. Добър вариант е също така плочата да се облицова с тънки огнеупорни тухли, за което обаче дадените тук размери трябва да се коригират, за да не се получи прекалено нисък свод на пещта. Долната страна на конзолната част на плочата може да се изолира с твърда плоча от минерална вата за намаляване на топлинните загуби.
В предната част на плочата е оставен отвор за поставяне на скарата (6). Препоръчва се да бъде от чугун. Ако не намерите на пазара точно необходимия размер, може да се използват две скари, а отворът да бъде съобразен с тяхната големина.
Горивната камера има доста сложна форма, поради необходимостта от доброто отвеждане на пламъците и дима, така че камината да тегли добре и да не пуши. Камерата се иззижда с огнеупорни тухли (3), обозначени на чертежите с щриховка. От хоризонталния разрез се вижда, че двете стени на огнището са иззидани под отворен ъгъл спрямо помещението. В горния край на горивната камера е излят пръстен от армиран огнеупорен бетон, който носи тухлите от горната част на камината. За целта трябва да се направи кофраж, като бетонът ляга върху зида на горивната камера.
Най-сложно е иззиждането на сводестата форма. Налага се направа на подложен шаблон, като пространството се запълни с пясък при временно затворен отвор към горивната камера на камината. Пясъкът се трамбова и повърхността му се оформя по свода на камерата на пещта. След като тухлите се подредят и споят здраво с огнеупорен циментов разтвор, пясъкът се изгребва. Работата значително се улеснява, когато се ползват специални клинообразни огнеупорни тухли, предназначени именно за изграждане на сводести пещи.
Щом сте успели да се справите с горивната камера и камерата на пещта, иззиждането на горната част на камината вече ще ви се стори по детински лесна работа. За отбелязване е тук монтирането на въртяща се метална клапа (5), с която връзката към комина може да се затваря.
Накрая остава декоративното оформяне на камината. Горният край е най-лесно да се измаже, като повърхността може да се направи с обикновена пръскана мазилка или някоя от изкуствените мазилки, които са много ефектни.
Класическо решение е монтирането на дървена греда или по-точно на бичме над челния отвор на камината. Бетонът, оформящ блендата над челния отвор, може да се облицова с тънки и тесни декоративни тухлички (7) или с плочки от естествен камък
Чертежите на камината са в отделно приложение към този брой на списанието.

Бележка:
Чертежитена камината са дадени в приложение към сп.Направи сам
   

начало


 
Статии за: